"Tiger" Tigerligans Frodo tar sitt Supreme Champion på Birka Kattutställning 191117