Prince Tuff till salu!
Föräldrar: Ekängens Malva BSH d +