Prince Tuff har kommir hem från Örebro, född 190608, katrat