Murkofiki Beauty (Saga) BSH a född 190201, LO 361322, Champion
Nästa utställning
Vårgårda 22-23/5-22