Nittsjöns Lava, BSH n, född 180202,
LO 350305, Champion