Ekängens Malva BSH d, född 160825,
LO 334189 Grand Champion